Hulp

Onze knop voor uw e-mailberichten met een beoordelingsverzoek

De individuele route voor nieuwe beoordelingen

De gemakkelijkste manier om beoordelingen te verzamelen is door het gebruik van de Trustbadge® en de Review Collector. Met deze moeiteloos te integreren tools kunt u uitgebreid geteste en conversiesterke e-mailberichten voor uw klanten opstellen met het verzoek om een beoordeling. Afhankelijk van de instelling, wordt zo tot tien procent van de bij u geplaatste bestellingen beoordeeld.   

Als uw voorkeur echter uitgaat naar het zelf opstellen van e-mailberichten met het verzoek om een beoordeling vanuit uw eigen CRM-systeem en omdat u de lay-out en tekst geheel zelf wilt vormgeven, dan kunt u gebruik maken van de door ons aangeboden beoordelingsknop. Deze manier van integreren vereist meer werk, maar bij een succesvolle omzetting kunt u ook zo nieuwe beoordelingen verzamelen.  

Succesvol en rechtszeker verzamelen van beoordelingen

  • Plaats de beoordelingsknop goed zichtbaar in de bovenste helft van het e-mailbericht. 
  • Verstuur uw e-mail met het verzoek om een beoordeling pas nadat de klant de artikelen heeft ontvangen. Het meeste ideale moment is twee dagen na de levering.  
  • Voorkom het dubbel versturen van een beoordelingsverzoek. Stel daarom uw Trustbadge® voor de pagina waarop u de klant dankt voor de bestelling zo in dat alleen e-mailberichten met betrekking tot de garantie worden verzonden en nog geen verzoeken om een beoordeling.   
  • Zorg ervoor dat u vanuit wettelijk oogpunt, de juiste stappen volgt. Zorg dat u van de klant toestemming krijgt voor het versturen van een e-mailbericht met het verzoek om een beoordeling. Dat kunt u bijv. doen via een checkbox bij het bestelproces. Denk er bovendien aan dat u verwijst naar de privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van e-mailadressen voor het verzenden van een beoordelingsverzoek.

 

A) Zo werkt het voor shopbeoordelingen:

U maakt een beoordelingsknop aan voor uw e-mailberichten door een link met het beoordelingsformulier te maken en dit aan een grafiek te koppelen.

1. Link met het beoordelingsformulier maken

Zo ziet de structuur van de link met het beoordelingsformulier eruit:

https://www.trustedshops.com/buyerrating/rate_TS-ID.html&parameter==&channel=cmF0ZW5vd2J1dHRvbg

Uw persoonlijke TS-ID hebt u in het kader van uw aanmelding bij Trusted Shops ontvangen. Bij onzeDemo-Shop is dat bijvoorbeeld XB27F6E5CA70CE7BEB5883D74EA165BFA.

Daarnaast hebt u de volgende parameters nodig:

buyerEmail: E-mailadres van de klant

shopOrderID: Bestelnummer

De waarden van de parameters moeten gecodeerd met Base64 en URL in de link worden geplaatst.

Voorbeeld: Vanuit het e-mailadres test@trustedshops.com wordt na de codering dGVzdEB0cnVzdGVkc2hvcHMuY29t opgesteld, vanuit het bestelnummer 4581 volgt NDU4MQ==.

De kant-en-klare link ziet er dan als volgt uit:

https://www.trustedshops.com/buyerrating/rate_XB27F6E5CA70CE7BEB5883D74E
A165BFA.html&buyerEmail=dGVzdEB0cnVzdGVkc2hvcHMuY29t&shopOrderID=N
DU4MQ==&channel=cmF0ZW5vd2J1dHRvbg
 

Als u op de link klikt, opent het beoordelingsformulier, dat de klant alleen maar hoeft in te vullen en te verzenden. Het e-mailadres en bestelnummer zijn al op het formulier opgenomen. Dat maakt het beoordelen voor uw klant nog gemakkelijker en het verhoogt de betrouwbaarheid dat de transactie aan het juiste artikel is gekoppeld.

2. Grafiek voor de beoordelingsknop maken

U kunt voor de beoordelingsknop een eigen grafiek maken, of hier een grafiek downloaden.  

3. Link aan de grafiek koppelen

Nu moet u de grafiek koppelen aan het door u opgestelde e-mailbericht met een beoordelingsverzoek. Als de knop wordt aangeklikt, opent het beoordelingsformulier.

B) Zo werkt het voor shop- en productbeoordelingen

U wilt productbeoordelingen met uw eigen geïndividualiseerd beoordelingsverzoek verzamelen? Via onze interface (API) maken wij beoordelingslinks voor u beschikbaar. Om deze optie te gebruiken, contacteer ons via productfeedback@trustedshops.com.