Juridische informatie

Colofon

Persoon verantwoordelijk onder § 5 van de Duitse telecommunicatiewet (TKG) voor www.trustedshops.nl is:

Maatschappelijke zetel

Trusted Shops GmbH
Subbelrather Strasse 15c
50823 Keulen, Duitsland

Tel.: +31 20 7091 235

E-Mail: service@trustedshops.nl

Regionale rechtbank Keulen
Handelsregister (HRB) 32735

Internationaal belastingnummer: DE 812 947 877

Directie: Jean-Marc Noël, Thomas Karst, Ulrich Hafenbradl

Verantwoordelijke voor eigen inhoud: Ulrich Hafenbradl, Dr. Carsten Föhlisch

Jeugdbescherming officer volgens § 7 JMStV: Stefan Bodewig, jugendschutz@trustedshops.de

Online-geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 Verordening ODR Consumenten: De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting ter beschikking dat u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.Gegevensbescherming

Hartelijke dank voor uw interesse in onze website http://www.trustedshops.nl/. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons van het grootste belang. Hieronder informeren wij u uitvoerig hoe wij met uw gegevens omgaan.

Bezoek aan deze website
Aanmelding bij een nieuwsbrief
Aanmelding bij de Trusted Shops Garantie
Inschrijven voor de beoordelingsherinnering
Een beoordeling geven
           Shopperprofiel 
           Facebook Social Login
Aanmelden om lid te worden
            Gegevensoverdracht aan derden in het kader van de aanmelding om lid te worden
Solliciteren naar een baan bij Trusted Shops
Algemene informatie
            Bescherming van uw gegevens tegen misbruik
            Uw gegevens corrigeren, blokkeren en wissen
            Persoon bevoegd voor gegevensbescherming

 

Bezoek aan deze website

U kunt deze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens achter te laten. Wij registreren alleen toegangsgegevens in zogenaamde Server-Logbestanden, zoals bijv. de naam van het opgevraagde bestand, het IP-adres, de datum en het tijdstip van het opvragen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die het verzoek doet. Deze gegevens worden alleen geanalyseerd met het oog op het waarborgen van het storingsvrij werken van de site en ter verbetering van het aanbod. Vervolgens worden ze gewist. Uit deze gegevens kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op bepaalde pagina´s zogenaamde cookies. Het betreft kleine tekstbestanden die op uw randapparatuur (terminal) worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan.

Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw randapparatuur en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).

Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een gebruiker worden gekoppeld. Wij vragen u om er rekening mee te houden dat bepaalde cookies al worden geplaatst zodra u onze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u hiermee in bepaalde gevallen akkoord gaat of helemaal niet. Bij het niet aanvaarden van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Hieronder vindt u informatie over de door ons gebruikte cookies en de instellingsmogelijkheid van uw browser.

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van onze website mogelijk te maken. Hiertoe behoren bijv.cookies waarmee u bij het klantgedeelte kunt inloggen of iets in het winkelmandje kunt plaatsen.

2. Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om anoniem gemaakte gegevens over het gebruikersgedrag van onze bezoekers te verzamelen. Deze worden door ons vervolgens geanalyseerd om bijv. de functionaliteit van de website te verbeteren en om u interessante aanbiedingen te tonen

3. Functionele cookies (functional cookies)

Deze cookies worden voor bepaalde functies van onze website gebruikt, bijv. om een betere navigatiestroom op onze website voor te stellen en om u gepersonaliseerde en relevante informatie te tonen (bijv. „op interesse gebaseerde advertenties“)

4. Targeting cookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de sites die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die aan u worden getoond zo te selecteren dat deze voldoen aan uw interessen.

5. Cookies van derde partijen (third party cookies)

Deze cookies van enkele van onze reclamepartners dragen ertoe bij het internetaanbod en onze website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies die na een ingestelde tijd automatisch worden gewist. Cookies van partnerbedrijven worden doorgaans na enkele dagen tot 24 maanden gewist, in enkele gevallen ook na meerdere jaren. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Er worden alleen pseudoniemgegevens onder een user-ID geregistreerd. Deze pseudoniemgegevens worden op geen enkel moment met uw persoonsgegevens samengevoegd (gepoold).

Hoe configureer ik de cookie-instellingen van mijn browser?

Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Deze manier wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven. In het hulpmenu leest u hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de respectievelijke browsers kunt u de volgende links gebruiken:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-so-geht-s/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=enFirefox    https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Google Double Click Cookie

In verband met het gebruik van Google Analytics, Google gebruikt hiervoor de zogenaamde dubbelklikcookie (double click cookie) waarmee uw browser kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt. De door de cookie aangemaakte informatie over het bezoek aan deze website  wordt naar een server van de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen. Door de activering op deze website van de functie waarmee het IP-adres anoniem wordt gemaakt, wordt bovendien het IP-adres vóór de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar ingekort. Het anoniem gemaakte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd (gepoold).

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met het oog op de weer te geven advertenties te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en advertenties voor de eigenaren van de websites te maken en om bijkomende diensten te leveren die betrekking hebben op het gebruik van de website en het internet. Ook is het zo dat Google deze informatie aan derden overdraagt, voor zover dit door de wet wordt opgelegd of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal echter in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen wanneer u de tool advertentie-instellingen gebruikt. Alternatief kunnen gebruikers cookies van derde aanbieders uitschakelen door de deactiveringspagina na het Netwerk-Reclame-Initiatief  op te roepen. U kunt de installatie van cookies ook door de desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Niettemin willen wij erop wijzen dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

Google Tag Manager

Bovendien gebruiken wij voor het beheer van de diensten in het licht van op gebruik gebaseerde reclame de Google Tag Manager. De tool Tag Manager zelf is een cookievrij domein (cookieless domain) en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt wel voor de activering van andere tags die van uw kant onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren (zie boven). Wanneer u op het gebied van domain of cookies een deactivering hebt uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Gebruik van analysetools

Op deze website worden webanalysediensten gebruikt met het oog op de op de vraag afgestemde opmaak en advertenties

Gebruik van Optimizely voor A/B- en multivariate-tests

De webanalysedienst Optimizely van Optimizely Inc. is in deze website geintegreerd. Deze wordt voor A/B- en multivariate-tests gebruikt. Optimizely installeert cookies om een bezoeker van de site opnieuw te herkennen en het gebruik van de website te analyseren.

De door de cookie aangemaakte informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Optimizely in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen. Omdat op deze website een functie is geactiveerd om het IP-adres anoniem te maken, wordt uw IP-adres evengoed door Optimizely binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Optimizely in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen.U kunt de installatie van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.]

U kunt de Optimizely-tracking op elk moment uitschakelen wanneer u de stappen in de handleiding op http://www.optimizely.com/opt_out uitvoert.

Gebruik van Google Analytics met het oog op webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics plaatst cookies waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De informatie die door de cookie over het gebruik van deze website wordt aangemaakt, wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen.

Door de activering op deze website van de functie waarmee het IP-adres anoniem wordt gemaakt, wordt bovendien het IP-adres vóór de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar ingekort. Het anoniem gemaakte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd (gepoold).

In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de informatie gebruiken om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en voor ons bijkomende diensten te leveren die betrekking hebben op het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser doorgestuurde IP-adres dat in het kader van Google Analytics anoniem werd gemaakt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd (gepoold).

U kunt de opslag van cookies verhinderen door de desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Niettemin wijzen wij u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie aangemaakte gegevens en de registratie bij Google van de gegevens over het gebruik van de website verhinderen (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google wanneer u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Naast de browser-plugin kunt u op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Bovendien wordt een opt-out-cookie op uw randapparatuur geïnstalleerd. Als u uw cookies wist, dient u opnieuw op de link te klikken.

Gebruik van social plugins van Facebook, Google+ en Twitter

Op enkele plaatsen op onze website  worden zogenaamde social plugins („plugins“) van de sociale netwerksites Facebook en Google+ en de microblogdienst Twitter gebruikt. Deze diensten worden door de ondernemingen Facebook Inc., Google Inc. en Twitter Inc. aangeboden („aanbieders“).

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe deze eruitzien vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Een overzocht van de plugins van Google en hoe deze eruitzien, vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter-buttons en hoe deze eruitzien, vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

Om een hogere beschermingsgraad van uw gegevens bij het bezoek aan onze website te waarborgen, worden de plugins door middel van de zogenaamde „2 klikkenoplossing“ van Heise Online in de pagina geïnstalleerd. Deze installatie zorgt ervoor dat er nog geen verbinding met de servers van Facebook, Google en Twitter wordt gemaakt wanneer een pagina van onze website die een dergelijke plugin bevat, wordt opgeroepen.

Pas wanneer u de plugins activeert en op die manier toestemming verleent voor gegevensoverdracht naar de hiervoor genoemde aanbieders die gedeeltelijk in de Verenigde Staten van Amerika zijn gevestigd (V.S.), maakt uw browser een rechtstreekse verbinding naar de servers van Google, Facebook of Twitter.

De inhoud van de respectievelijke plugins wordt vervolgens door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en op de pagina geïnstalleerd. Door de installatie van de plugins krijgen de aanbieders het bericht dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel bij de desbetreffende aanbieder bezit of als u nog niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de van toepassing zijnde aanbieder in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen.

Als u op een van de sociale netwerksites bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw profiel bij Facebook resp. Google+ toewijzen. Als u interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door op de „like“-knop of de „Twitteren“-knop te klikken, wordt de overeenkomstige informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en aldaar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op de sociale netwerksite of op uw Twitter-account weergegeven en daar aan uw contactpersonen getoond.]

Het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders evenals uw overeenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in de richtlijnen over gegevensbescherming van de aanbieders.

Richtlijnen over gegevensbescherming van Facebook
Richtlijnen over gegevensbescherming van Google

Richtlijnen over gegevensbescherming van Twitter

Als u niet wenst dat Google, Facebook of Twitter de via onze website verzamelde gegevens onmiddellijk aan uw profiel in de respectieve dienst toewijst, dient u vóór het activeren van de plugins uit te loggen bij de desbetreffende dienst.

U kunt het laden van individuele plugins ook met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijv. de Facebook-plugins met de „Facebook Blocker“.

Een contactformulier verzenden

Persoonsgegevens worden geregistreerd als u ons deze in het kader van contact opnemen of bij inschrijving vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de gewenste informatie of diensten te kunnen aanbieden, dit wil zeggen dat alleen de informatie en de gegevens worden opgeslagen en verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn om op uw vraag te antwoorden of de contractuele relatie af te handelen.

In het geval van contact opnemen zonder dat er een lidmaatschapsovereenkomst wordt gesloten, worden uw gegevens desgewenst uit onze klantendatabank gewist.

Commentaar geven (bij blogs)

Persoonsgegevens worden geregistreerd wanneer u ons deze in het kader van uw commentaar bij een blog vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de publicatie van uw commentaar, waarbij uw e-mailadres niet wordt weergegeven en uw naam met een website wordt gelinkt als u een website hebt vermeld.

Aanmelding bij een nieuwsbrief

Wanneer u zich voor een van onze nieuwsbrieven inschrijft, gebruiken wij met uw uitdrukkelijke toestemming de door u meegedeelde gegevens om onze nieuwsbrief naar u toe te sturen. U bent verplicht om uw e-mailadres in te voeren, alle andere informatie wordt vrijwillig verstrekt. De nieuwsbrief bevat actuele informatie evenals aanbiedingen van Trusted Shops GmbH en derde aanbieders. U kunt zich op elk moment uitschrijven.

Voor zover u zich voor onze nieuwsbrief hebt ingeschreven, sturen wij de voor de verzending van de nieuwsbrief vereiste gegevens naar een dienstverlener die wij hebben opdragen de nieuwsbrief te verzenden.

Aanmelden bij de Trusted Shops Garantie

In het geval van aanmelding bij de trusted shops garantie hebben wij de volgende informatie nodig: uw e-mailadres, de totale koopprijs, de geselecteerde betaalmethode, het bestelnummer, het shop-klantnummer (indien van toepassing) en de naam van de online-shop waar u een bestelling hebt geplaatst.

Uw gegevens worden gebruikt om voor u uw bestelling met de garantie te waarborgen en het gebruik van het Trusted Shops systeem mogelijk te maken. Bij het Trusted Shops systeem kunt u uw lopende en afgelopen garanties raadplegen, restitutieverzoeken indienen en beoordelingen over uw bestellingen geven. Uw e-mailadres dient daarbij als gebruikersnaam voor de toegang tot het Trusted Shops systeem en wordt voor dit doel permanent opgeslagen.

Alleen wanneer u een beroep doet op de garantie hebben wij ter controle en verwerking van van het restitutieverzoek bijkomende gegevens en persoonsgegevens van u nodig. Wanneer u een restitutieverzoek indient, worden uw naam, adres, eventueel uw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer geregistreerd. Deze gegevens worden uitsluitend voor de afhandeling van het restitutieverzoek gebruikt. Daarna worden de gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na alle door het handels- en belastingrecht opgelegde bewaartermijnen gewist.

Inschrijven voor de beoordelingsherinnering

Voor zover u tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, door de desbetreffende checkbox aan te vinken of op een hiervoor voorziene knop (bijv. „Later beoordelen “) te klikken,  wordt uw e-mailadres naar Trusted Shops gestuurd, zodat wij u een herinneringsmail kunnen sturen voor het geven van een beoordeling over uw bestelling via het Trusted Shops klantbeoordelingssysteem. Daarnaast worden eventueel de shop-URL, het bestelnummer evenals de namen en de artikelnummers van de bestelde producten verzonden, opdat u deze vervolgens, voor zover productbeoordelingen zijn voorzien, zou kunnen beoordelen. De toestemming hiervoor kan op elk moment met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Wanneer u zich inschrijft voor de deelname aan het programma voor automatische beoordelingsherinneringen wordt u er in de toekomst na uw aankoop in de shops van de Trusted Shops leden automatisch per e-mail aan herinnerd dat u een beoordeling dient te geven. De herkenning gebeurt aan de hand van anoniem gemaakte gegevens. U kunt uw toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken.

Een beoordeling geven

Wanneer u een beoordeling via het beoordelingssysteem van Trusted Shops geeft, zonder voordien een Trusted Shops garantie te zijn aangegaan, hebben wij uw e-mailadres nodig om zeker te zijn van de geldigheid en betrouwbaarheid van uw beoordeling. Het e-mailadres dient ter controle of de beoordeling daadwerkelijk van een klant van de beoordeelde online-shop afkomstig is en aantoonbaar aan een bestelling kan worden toegewezen en wordt met het oog hierop samen met het bestelnummer en de gegeven beoordeling opgeslagen. Wanneer u een productbeoordeling geeft, worden bovendien ook de namen en de artikelnummers van de via uw e-mailadres bestelde producten opgeslagen.

Bovendien wordt uw e-mailadres gebruikt zodat u het Trusted Shops systeem kunt gebruiken. In het Trusted Shops systeem kunt u al gegeven beoordelingen van shops en/of producten raadplegen en eventueel ook wijzigen, uw lopende en afgelopen garanties bekijken (in het geval er garantieovereenkomsten via dit e-mailadres werden gesloten), eventuele restitutieverzoeken indienen en beëindigde transacties beoordelen. Uw e-mailadres dient daarbij als gebruikersnaam voor de toegang tot het Trusted Shops systeem en wordt met het oog hierop permanent opgeslagen.

Om het beoordelingssysteem veilig te maken, inhoudelijk onjuiste of vervalste beoordelingen te verhinderen en een reglementaire werking van het beoordelingssysteem te waarborgen registreren wij – telkens als een beoordeling wordt gegeven – ook uw IP-adres. Dit wordt maximaal 7 dagen voor de beoordeling in kwestie opgeslagen en vervolgens gewist.

Personalisering van de beoordelingen (Shopper Profile)

Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw beoordelingen te personaliseren door bij de beoordeling bijkomende persoonsgegevens te leveren of in het Trusted Shops systeem in te voeren. Uw gegeven beoordelingen kunnen dan met deze bijkomende gegevens worden weergegeven waarbij enkele gegevens met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer altijd alleen maar ingekort publiekelijk worden getoond. Een samenvatting van alle gegeven beoordelingen kan ook door het grote publiek worden opgeroepen. Niettemin wordt uw e-mailadres nooit aan het grote publiek getoond. U kunt uw persoonsgegevens op elk moment verwijderen door bij het Trusted Shops systeem in te loggen en de desbetreffende velden te wissen. Eveneens kunt u aldaar uw profiel deactiveren, zodat dit niet meer aan het grote publiek wordt getoond.

Facebook Social Login
U kunt uw Trusted Shops lidmaatschap-account voor kopers koppelen aan uw Facebook-account. Zo hoeft u zich voortaan alleen met uw inlog-gegevens op Facebook aan te melden en bent u direct aangemeld in uw Trusted Shops lidmaatschap-account voor kopers.

Hiervoor wordt u zodra u de koppeling uitvoert, gevraagd in te stemmen met de overdracht van de volgende gegevens aan Trusted Shops: e-mailadres, naam, profielfoto, leeftijdscategorie (bijv. 35-39), taal, land en overige gegevens die op uw Facebook-profiel openbaar zijn.

De gegevens die Trusted Shops van Facebook ontvangt, worden gebruikt om u te helpen uw Shopperprofiel vorm te geven. Facebook ontvangt bij de eerste koppeling van Trusted Shops het e-mailadres waarmee u zich als gebruiker identificeert en de volgende keren alleen het ID dat tussen beide systemen is ingesteld als uw authenticatiekenmerk. Facebook ontvangt geen aanvullende informatie.

U kunt de koppeling tussen de accounts op ieder moment beëindigen en gegevensoverdracht voor de toekomst blokkeren door hier uw instellingen aan te passen.

Aanmelden om lid te worden

Een aanvraag stellen om lid te worden is alleen mogelijk voor personen bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit als ondernemer of zelfstandige. De persoonsgegevens worden geregistreerd als u ons deze vrijwillig meedeelt, wanneer u contact met ons opneemt of als u zich aanmeldt om van onze diensten gebruik te maken. Wij gebruiken de gegevens alleen om u de gewenste informatie of diensten te kunnen aanbieden. Dit wil zeggen dat alleen die informatie en gegevens worden opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn om op uw vraag te antwoorden of de contractuele relatie te regelen.

Wanneer u met ons contact opneemt of een aanvraag indient om lid te worden, zal u worden gevraagd ons bepaalde gegevens mee te delen, zoals bijv. uw e-mailadres, uw naam, adres en het adres van uw online-shop. Op de respectievelijke pagina’s kunt u zien welke gegevens verplicht zijn en welke vrijwillig. Wij hebben de gegevens nodig om op uw vraag te antwoorden resp. om uw verzoek lid te worden te controleren. Voor zover u lid bent geworden, worden uw gegevens op uw verzoek na de volledige regeling van deze contractuele relatie geblokkeerd voor verdere verwerking en na verloop van de door het handels- en belastingrecht opgelegde bewaartermijnen gewist. Wanneer er contact wordt opgenomen zonder dat er een overeenkomst om lid te worden is gesloten, worden desgewenst uw gegevens uit de klantendatabank gewist.

Gegevensoverdracht aan derden wanneer u zich aanmeldt om lid te worden

Alleen als u handelt in de uitoefening van uw beroepsactiviteit als ondernemer of zelfstandige sturen wij, wanneer de overeenkomst om lid te worden wordt gesloten, uw adresgegevens naar een kredietregistratiebureau.Dit met het oog op het inschatten van het aansprakelijkheidsrisico en de beoordeling van de kredietwaardigheid. De gegevens over uw kredietwaardigheid of persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

Solliciteren naar een baan bij Trusted Shops

Wanneer u via de website solliciteert naar een baan bij Trusted Shops worden uw persoonsgegevens in ons sollicitatieportaal, dat een externe dienstverlener voor zijn rekening neemt, geregistreerd. De gegevens die u in ons sollicitatieportaal invoert, worden uitsluitend voor de invulling van de vacature en de controle en afhandeling van de sollicitatie in kwestie gebruikt. Nadat de sollicitatieprocedure voor een specifieke procedure is afgesloten, worden deze gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na verloop van eventuele bewaartermijnen gewist.

Algemene informatie

Deze algemene informatie is ook van toepassing op elke tekst die aan deze tekst voorafgaat.

Bescherming van uw gegevens tegen misbruik

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van de meest recente technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegde personen. Bij de overdracht van persoonsgegevens zoals de gegevens over de aanvraag, de inschrijving of de gegevens ter bescherming van de koper gebruiken wij coderingstechnologie met het oog op de hoogste mate van vertrouwelijkheid. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd door een wachtwoord, zodat alleen uzelf toegang tot deze gegevens hebt. Onze servers gebruiken diverse beveiligingsmechanismen en autorisatieprocedures om de toegang door onbevoegden moeilijker te maken. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u de communicatie met Trusted Shops hebt beëindigd. Op die manier zorgt u ervoor dat niemand behalve uzelf toegang kanhebben tot de persoonsgegevens, wanneer u bijv. de computer samen met anderen gebruikt.

Uw gegevens corrigeren, blokkeren en wissen

U kunt uw eigen gebruikersinformatie op elk moment in de beveiligde zone van de Trusted Shops homepage raadplegen nadat u zich eerst met uw e-mailadres en wachtwoord hebt aangemeld. Als u uw wachtwoord vergeten bent of problemen ervaart bij het aanmelden, vragen wij u ons dit te melden.

U hebt recht op gratis informatie over uw gegevens die worden opgeslagen en u bent eventueel ook gemachtigd om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren en te wissen. Hiervoor vragen wij u een verzoek te richten aan de persoon bevoegd voor gegevensbescherming.

Persoon bevoegd voor gegevensbescherming

Bij vragen over de registratie, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens of wanneer u inlichtingen wenst over de gegevens dan wel deze wenst te corrigeren, te blokkeren of te wissen en verleende toestemmingen wenst in te trekken, dient u een verzoek te richten aan Jennifer Rost, de persoon die binnen ons bedrijf bevoegd is voor gegevensbescherming

Trusted Shops GmbH
Persoon bevoegd voor gegevensbescherming

Jennifer Rost
Subbelrather Straße 15c
50823 Keulen

privacy@trustedshops.com

Naast de interne controle van de gegevensbescherming door de persoon die binnen ons bedrijf bevoegd is voor gegevensbescherming voorziet de Duitse wet betreffende gegevensbescherming [Bundesdatenschutzgesetz] in controle-instanties die u bijstaan bij het handhaven van uw rechten. Voor Trusted Shops is de controleautoriteit van de deelstaat Noordrijnland-Westfalen bevoegd:

Persoon bevoegd voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie in de deelstaat Noordrijnland-Westfalen
Helga Block
Kavalleriestr. 2 – 4
40213 Düsseldorf
Telefoon: (0211) 38424-0
Telefax: (0211) 38424-10
E-Mail: poststelle [at] ldi.nrw.de

Conform § 4g par. 2 van de Duitse wet betreffende gegevensbescherming [Bundesdatenschutzgesetz] dient aan eenieder op verzoek het openbaar register op een gepaste wijze ter beschikking te stellen. Indien u inzage wenst in het openbaar register van Trusted Shops GmbH dient u hiervoor een verzoek te richten aan de persoon bevoegd voor gegevensbescherming.